Bild ― Cuadro
DREI FORMEN
ACRYLGOUACHE AUF LEINWAND
TRES FORMAS
GOUACHE ACRÍLICO SOBRE LIENZO
2000  •  150 x 100 cm
Lupe ― Lupa